Kako sačuvati karakteristike streč folije

Kada  ljudi koji posluju sa ambalažom, pripremaju  svoje zalihe, neizbežno je suočiti se sa problemom u kakvo okruženje treba staviti streč foliju kako bi se održao kvalitet folije za pakovanje.

Pre svega, streč foliju treba postaviti stojeći, a ne vodoravno. Streč folija se uglavnom  koristi za namotavanje spoljne ambalaže, a njene prednosti su zahvaljujući velikom vertikalnom i horizontalnom zateznom odnosu, visokoj viskoznosti, dobroj sili uvlačenja i sili protiv prodora, a sve je to uz pretpostavku da streč nije oštećen. Prema tome, streč folija se treba postaviti vertikalno, bez pritiskanja ili ogrebotina, kako bi se zadržale prvobitne prednosti streča za namotavanje.

Takođe je važan faktor za skladištenje streč folije, a to je temperatura okoline. Na viskoznost streč folije utiče temperatura. Jaka je na visokoj temperaturi, ali nije jako lepljiva na niskoj temperaturi. Viskoznost se znatno smanjuje nakon istezanja. Zbog toga je bolje gotovu streč foliju čuvati u određenom temperaturnom opsegu (preporučena temperatura skladištenja je 15 ℃ ~ 25 ℃). Tokom prolećnog festivala temperatura će se generalno smanjivati, pa je najbolje streč foliju postaviti u zatvorenom prostoru i održavati temperaturu na sobnoj temperaturi, kako ne bi uticao na naknadnu upotrebu.